Rolnictwo


Od lat działamy również w branży rolniczej świadcząc usługi w dziedzinie:


  • Suszenie zbóż i kukurydzy suszarnią przewozową o wydajności 60t/dobę

  • Kopanie buraków cukrowych kombajnem samojezdnym BIG SIX - 25t

  • Koszenie zielonek z odbiorem od sieczkarni CLASS z uformowaniem i ugnieceniem kopca

  • Koszenie zbóż i kukurydzy

  • Transport i magazynowanie płodów rolnych